รหัสหลักสูตร : 66
ชื่อหลักสูตร :
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน
รายละเอียดหลักสูตร :
ค่าสถิติพื้นฐาน การแจกแจงความถี่ ค่าความแปรปรวน ค่าความเชื่อมั่น T-test One-Way ANOVA เป็นต้น และการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เช่น SPSS หรือ Excel ที่นำเสนอการคำนวณ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่างๆ ตลอดจนการจัดการกับฐานข้อมูล การรายงานผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลหรือที่เกี่ยวข้อง และสถิติการวิจัยเบื้องต้น
ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายในหรือนักศึกษา
ปีงบประมาณ :
2560
ช่วงเวลาที่อบรม :
1-2 มิ.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 35 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
1-26 พ.ค. 2560 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ปิดรับลงทะเบียน

 

รหัสหลักสูตร : 68
ชื่อหลักสูตร :
 การใช้งานคุณสมบัติใหม่ของ Microsoft Office 2016 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน (มจพ.ปราจีนบุรี)
รายละเอียดหลักสูตร :
Word 2016


• Getting started with Word 2016


• Using Word Design template


• Creating mailing list


• Creating table and formatting


• Track changes


• Creating Table of Contents


• Word count


• Save to One Drive and Co-Authoring
Excel 2016


• Getting started with Excel 2016


• Designing Workbook


• Using formulas and functions


• Add and format tables


• Add and format charts


• Analyze and chart data


• PivotTables and Pivot Charts


• Collaborate with othersPowerPoint 2016


• Getting started with PowerPoint 2016


• Build presentations from templates


• Editing Slide master


• Adding presentation objects (SmartArt/Word Arts)


• Adding transitions to slides


• Adding animations to objects


• Using Slideshow and Presenter ViewOutlook 2016


• Getting started with Outlook 2016


• Working with Email: Send, receive, reply and forward email


• Organizing Email using folders and message rules, Searching Email


• Customizing Outlook: Automatic reply and Signature


• Managing Contacts: Create, Edit, Import and Export


• Using Outlook Connectors for mail merge


• Creating appointment, scheduling assistant
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
1. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


2. สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows เบื้องต้น


3. สามารถใช้งาน Microsoft office เวอร์ชั่น 2007/2010/2013 เบื้องต้นได้


ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายในหรือนักศึกษา
ปีงบประมาณ :
2560
ช่วงเวลาที่อบรม :
5 มิ.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 34 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
8-26 พ.ค. 2560 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ปิดรับลงทะเบียน

 

รหัสหลักสูตร : 69
ชื่อหลักสูตร :
 การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน
รายละเอียดหลักสูตร :
เริ่มต้นกับ Infographic
- Infographic คืออะไร
- ประโยชน์ของ Infographic
- จุดเด่นของการสื่อสารด้วย Infographic
- Infographic ที่ดีเป็นแบบไหน
- รูปแบบของ Infographic
- การเตรียมข้อมูลสำหรับ Infographic
- ภาพกราฟิกที่มักใช้ใน Infographic
- เรียนรู้เรื่องการออกแบบ

การสร้าง Infographic ด้วย Piktochart
- รู้จักโปรแกรม Piktochart
- การสร้างและบันทึกไฟล์
- การสร้างเส้นและรูปทรงต่างๆ
- กำหนดสีสันให้อ๊อบเจกต์และเส้นขอบ
- สร้างตัวอักษร
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายในหรือนักศึกษา
ปีงบประมาณ :
2560
ช่วงเวลาที่อบรม :
16 มิ.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 27 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
22 พ.ค. - 9 มิ.ย.2560 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :

 

รหัสหลักสูตร : 70
ชื่อหลักสูตร :
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย (มจพ. ปราจีนบุรี)
รายละเอียดหลักสูตร :


ค่าสถิติพื้นฐาน การแจกแจงความถี่ ค่าความแปรปรวน ค่าความเชื่อมั่น T-test One-Way ANOVA เป็นต้น และการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เช่น SPSS หรือ Excel ที่นำเสนอการคำนวณ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่างๆ ตลอดจนการจัดการกับฐานข้อมูล การรายงานผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลหรือที่เกี่ยวข้อง และสถิติการวิจัยเบื้องต้น
ประเภทหลักสูตร :
บุคคลทั่วไป
ปีงบประมาณ :
2560
ช่วงเวลาที่อบรม :
28-29 มิ.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 8 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
22 พ.ค. - 16 ก.ค.2560 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :

 

 
Copyright © 2009 ICIT KMUTNB
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2 555-2000 ต่อ 2205 โทรสาร +66 2 585-7945