รหัสหลักสูตร : 104
ชื่อหลักสูตร :
 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และการวัดประเมินผลด้วย Google Form (Online Course by Google Meet)
รายละเอียดหลักสูตร :
การจัดชั้นเรียนด้วย Google Classroom และการวัดประเมินผลการเรียนผ่านระบบ Online ด้วย Google

ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
สามารถใช้งาน Gmail ได้
ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายใน
ปีงบประมาณ :
2563
ช่วงเวลาที่อบรม :
5 มิ.ย. 2563
จำนวนผู้เข้าอบรม :
25 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 27 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
27 พ.ค. - 2 มิ.ย.2563 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ปิดรับลงทะเบียน

 

รหัสหลักสูตร : 105
ชื่อหลักสูตร :
 สร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Site และประชุมออนไลน์ด้วย Meet (Online Course by Google Meet)
รายละเอียดหลักสูตร :
สร้างเว็บไซต์ห้องเรียนด้วย Google Site และ การจัดการสอนออนไลน์ด้วย Google Hangout Meet
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
สามารถใช้งาน Gmail ได้
ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายใน
ปีงบประมาณ :
2563
ช่วงเวลาที่อบรม :
11 มิ.ย. 2563
จำนวนผู้เข้าอบรม :
25 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 24 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
27 พ.ค. - 9 มิ.ย.2563 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :

 

รหัสหลักสูตร : 106
ชื่อหลักสูตร :
 หลักสูตร “Microsoft office 365 ProPlus tips & tricks" ครึ่งวันเช้าอบรมออนไลน์ผ่าน MS Team
รายละเอียดหลักสูตร :
นอกจาก Microsoft office 365 ProPlus ที่เป็นโปรแกรมสำหรับติดตั้งที่เครื่องคอมพิวตอร์ ในปัจจุบันนี้ทางบริษัทไมโครโซฟต์ก็ได้ออก Microsoft Office ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ได้ใช้ฟรีซึ่งมีการใช้งานในลักษณะออนไลน์ โดยใช้ชื่อว่า Microsoft Office 365 For Education ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint รวมทั้งบริการอื่นๆ เช่น Microsoft Form ที่ใช้สำหรับการสร้างสื่อออนไลน์, Microsoft Teams เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เป็นต้น
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
1. ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2. ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7/8/10 เบื้องต้น

3. ใช้งาน Microsoft Office เวอร์ชั่น 2010/2013/2016 เบื้องต้น

ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายในหรือนักศึกษา
ปีงบประมาณ :
2563
ช่วงเวลาที่อบรม :
25 มิ.ย. 2563
จำนวนผู้เข้าอบรม :
100 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 0 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
8-22 มิ.ย. 2563 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ปิดรับลงทะเบียน

 

รหัสหลักสูตร : 107
ชื่อหลักสูตร :
 หลักสูตร "Microsoft office 365 For Education” ครึ่งวันเช้าอบรมออนไลน์ผ่าน MS Team
รายละเอียดหลักสูตร :
นอกจาก Microsoft office 365 ProPlus ที่เป็นโปรแกรมสำหรับติดตั้งที่เครื่องคอมพิวตอร์ ในปัจจุบันนี้ทางบริษัทไมโครโซฟต์ก็ได้ออก Microsoft Office ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ได้ใช้ฟรีซึ่งมีการใช้งานในลักษณะออนไลน์ โดยใช้ชื่อว่า Microsoft Office 365 For Education ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint รวมทั้งบริการอื่นๆ เช่น Microsoft Form ที่ใช้สำหรับการสร้างสื่อออนไลน์, Microsoft Teams เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เป็นต้น
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
1. ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


2. ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7/8/10 เบื้องต้น


3. ใช้งาน Microsoft Office เวอร์ชั่น 2010/2013/2016 เบื้องต้น


ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายในหรือนักศึกษา
ปีงบประมาณ :
2563
ช่วงเวลาที่อบรม :
26 มิ.ย. 63
จำนวนผู้เข้าอบรม :
100 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 0 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
8-22 มิ.ย. 2563 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ปิดรับลงทะเบียน

 

 
Copyright © 2009 ICIT KMUTNB
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2 555-2000 ต่อ 2205 โทรสาร +66 2 585-7945