ติดตามการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ ของทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ เร็วๆนี้
 
Copyright © 2009 ICIT KMUTNB
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2 555-2000 ต่อ 2205 โทรสาร +66 2 585-7945